Ubezpieczyciele należności skorzystają na ekspansji eksportu

Ubezpieczyciele należności skorzystają na ekspansji eksportu

Choć zakres prognoz wzrostu gospodarczego dla Polski (ostatnio są znowu podnoszone) i świata w 2021 r. jest duży i jednocześnie podlega dość częstym wahaniom związanym z przebiegiem sytuacji epidemicznej oraz wynikających z tego reakcji państw, to panuje zgoda co do tego, że powróci rozwój i rozpocznie się odrabianie strat po kryzysowym 2020 r. W KUKE także wiążemy duże nadzieje z nadchodzącym odbiciem, widząc zwłaszcza ogromny potencjał w zagranicznej ekspansji polskich przedsiębiorców, ale zwracamy też uwagę na charakterystyczne dla porecesyjnego okresu zagrożenia.

Comments are closed.