Przejęcie Idea Banku: BFG wsparł finansowo Bank Pekao kwotą 193 mln zł

Przejęcie Idea Banku: BFG wsparł finansowo Bank Pekao kwotą 193 mln zł

Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli bankowi Pekao wsparcia w wysokości 193 mln zł na pokrycie różnicy między wartością przejmowanych zobowiązań Idea Banku i wartością przejmowanych praw majątkowych tego banku – podano w komunikacie Pekao.

Comments are closed.