Polska suwerenność tylko na użytek wewnętrzny. Oto trzeci wielki polski podział

Polska suwerenność tylko na użytek wewnętrzny. Oto trzeci wielki polski podział

Trzeci wielki podział w historii współczesnej Polski będzie się obracał wokół naszego stosunku do UE: będziemy głosować na krajowe partie według tego, czy są raczej pro-, czy raczej antyunijne

Comments are closed.