Po różnorodności płciowej i rasowej pora na parytety ideologiczne?

Po różnorodności płciowej i rasowej pora na parytety ideologiczne?

Skoro uczelnie pilnują, by rekrutować odpowiednią liczbę kobiet czy czarnych, to czy powinny troszczyć się też o różnorodność ideologiczną?

Comments are closed.