Czy Rosja jest w stanie zaoferować coś więcej niż ropę, gaz i inne surowce?

Czy Rosja jest w stanie zaoferować coś więcej niż ropę, gaz i inne surowce?

Dyskusje o konieczności zmiany rosyjskiego surowcowo-eksportowego modelu rozwoju gospodarczego mają długoletnią tradycję, sięgającą czasów ZSRR. Zwykle nasilały się one w okresach kryzysów gospodarczych, wynikających zazwyczaj z załamania cen ropy i gazu.

Comments are closed.